هرنی دیسک گردن

مهره ها در قسمت گردن دارای وضعیت جالبی می باشد و انسان ها به واسطه آن ها می توانند سر خود را در جهت های مختلفی بچرخانند. به صورت کلی گردن انسان هفت مهره داشته است که به وسیله مهره های اول و دوم مفصلی ایجاد می شود که سبب می شود سر دارای حرکت های چرخشی باشد. بافت دیسک بین این دو مهره ( مهره اول و مهره دوم) وجود نداشته است اما در بین دیگر مهره ها دیسک وجود داشته است.

مهره های گردن ممکن است در شرایطی مختلفی دچار آسیب های شوند مثلا اگر به مهره های گردن فشار وارد شود یا اینکه حرکت های نامناسب یا چرخشی بسیار شدیدی صورت بگیرد یا گردن در وضعیت های نامناسب قرار بگیرد همگی می توانند سبب ایجاد آسیب مهره های گردن شوند.
از دیگر مواردی که منجر به آسیب می شود می توان به حرکت های ناگهانی به سمت جلو و عقب اشاره کرد مخصوصا زمان سانحه رانندگی یا ترمز کردن یا در زمان سقوط کردن که سبب ایجاد شرایط بسیار بدی برای مهره و دیسک گردن می شود و واقعا مضر می باشند.

زمانی که دیسک گردن دچار آسیب شود در حرکات محدودیت های به وجود می آید و شخص با گردن درد نیز روبرو می گردد. اما در صورت جابه جا شدن دیسک گردن یا پاره شدن آن که با نام هرنی دیسک گردن شناخته می شود منجر به فشار روی ریشه های عصب یا نخاع خواهد شد.

در صورتی که این فشار تنها بر روی ریشه عصب باشد در کتف و بازو و ساعد حس دردهای تیرکشنده احساس می شود و در بخشی از دست و انگشت ها احساس بی حسی و تغییرات حسی به شخص دست می دهد ولی اگر بر روی نخاع به صورت مستقیم فشار وارد شود که امری بسیار خطرناک خواهد بود سبب ایجاد اختلال در دستها و پاها خواهد شد و سفتی اندام ها و مشکلات حرکتی را به دنبال خواهد داشت که به میلوپاتی معروف است.

درمان:

اگر که تنها نشانه های بیمار به درد گردن و دست خلاصه شود در مرحله ی اول درمان طبی و ایجاد محدودیت حرکت گردن و استفاده از گردنبند طبی خواهد بود و اگر پاسخی در درمان طبی انجام نگردید ،توصیه می شود از درمان جراحی استفاده گردد.
اما در شرایطی که فشار بر روی نخاع باشد و ایجاد میلوپاتی را به دنبال داشته باشد، جراحی امری ضروری محسوب می گردد.

روش جراحی:

معمولا به واسطه جلو گردن و از طریق قدام روش جراحی دیسک گردن صورت میگیرد. بعد از برداشتن دیسک گردن از پروتز برای پیشگیری از عوارض بعدی به عنوان جایگزین استفاده میگردد.