تومورهای نخاع
     

 

تومورهاي نخاع

 

 

 

Spinal cord tumors
 


 
تومور نخاع بسيار متفاوت هستند و بطور كلي به سه دسته تقسيم مي شوند اين تومور ها مربوط به نخاع و و پرده هاي اطراف نخاع و مهره هاي ستون فقرات مي باشند اين سه گروه تومور شامل:

1.     تومور هاي اينترامدوكاري (داخل نخاع) كه انواع شايع آن عبارتند از:

•       آستروستيويا

•       اپانديمرما

•       هم آنژيو بلاستوما

2.     تومورهاي اينترادورال – اكسترامدولاري كه معمولا از ريشه هاي عصبي و پرده هاي نخاع ايجاد مي شود كه شامل:

•       نورينوما

•       مننژيوما

3. تومورهاي اكسترادورال كه خارج نخاع و بيشتر مربوط به مهره هاي ستون فقرات هستند كه شايع ترين آنها تومورهاي هستند كه ناشي از تومورهاي بدخيم در ساير نقاط بدن هستند.(متاستاز)

تومورهاي اوليه مهره ها مثل :

•       استوئيد استئوما

•       انواع كنددروما

•       ساركوما

•       هما آنژيوما

www.drtimothysteel.com

www.drjho.com

www.neuroclinic.blogfa.com

دانلود ضمیمه
   
بیماری ها      
   
لینک ها